voor wie en wanneer?

als mensen mij vragen voor het ontwerpen van het rouwdrukwerk, is dat in de meeste gevallen na dat iemand is gestorven. 
het contact kan zijn met nabestaanden of door de afscheidbegeleider of uitvaartondernemer.
steeds vaker nemen mensen vóór het overlijden contact met mij op. ze vragen me mee te denken  met de vormgeving van het afscheidsdrukwerk van hun dierbare.
maar het kan ook zijn dat iemand zijn of haar eigen uitvaart gaat vormgeven, dan heb ik het gesprek met diegene zelf.

~ontwerp na overlijden

nadat een dierbare is gestorven is er veel te regelen, want een uitvaart vindt doorgaans binnen 6 dagen na het overlijden plaats. de rouwkaart moet snel op de post, vaak de dag van of de dag na het overlijden. kort nadat je dierbare is overleden, kun je mij benaderen om je te ondersteunen bij je keuze voor het afscheidsdrukwerk. ik zorg er dan voor dat, binnen één dag, we elkaar opnieuw spreken, je de ontwerpvoorstellen voor de rouwkaart van mij ontvangt en dat de kaart wordt gedrukt.
~

ontwerp voor overlijden
steeds vaker nemen mensen vóór het overlijden contact met me op, om samen het afscheidsdrukwerk vorm te geven. degene die mij benadert is dan meestal iemand die in zijn of haar laatste levensfase verkeert of familie van deze persoon. in zo’n situatie is er minder tijdsdruk, wat ruimte biedt om de tijd te nemen voor gesprekken en/of mailcontact.
degene die gaat overlijden vindt het vaak prettig dat hij of zij betrokken is bij het ontwerpproces en kan meebeslissen over hoe het afscheidsdrukwerk eruit zal zien. het brengt rust als het ontwerp al klaar ligt. zo kunnen betrokkenen in de laatste levensfase meer tijd en aandacht aan elkaar geven en toeleven naar het afscheid.
~

je eigen rouwkaart
steeds meer mensen nemen de regie over hun eigen afscheid. ze denken erover na zonder dat er een directe aanleiding is. bij deze voorbereiding op het afscheid hoort ook het afscheidsdrukwerk. hieraan kan ik bijdragen door mee te denken en het ontwerpproces op me te nemen. ‘het kan maar vast klaar liggen.’ vanuit die gedachte maken we samen een basis voor het afscheidsdrukwerk in beeld en tekst.