hoe werkt troostpost?

als je mij het afscheidsdrukwerk wilt laten vormgeven, dan hebben we eerst een gesprek, waarin ik vooral luister, zodat ik een beeld krijg van de persoon om wie het gaat. dat kan in een persoonlijk gesprek, maar ook telefonisch of per mail. afgestemd op wat mogelijk is en jij prettig vindt. 
~

DE ROUWKAART

de planning

de tijd tussen overlijden en afscheid is kort. de rouwkaart moet de dag van of de dag na het overlijden verstuurd worden. daarom adviseer ik je snel contact op te nemen met troostpost, zodat we even kunnen kennismaken en kunnen bespreken hoe ons verdere contact zal verlopen. 

​het gesprek
in het tweede gesprek met nabestaanden vraag en luister ik vooral naar wat er verteld wordt over de persoon om wie het gaat en of er speciale wensen zijn.
naast een gesprek bieden herinneringen, foto’s, tekeningen, gedichten en quotes inspiratie voor het ontwerpen van het rouwdrukwerk.

het ontwerp
met de informatie uit het gesprek ontwerp ik een persoonlijke rouwkaart.
de ontwerpvoorstellen (samengevoegd in één pdf-bestand) stuur ik per mail naar de nabestaanden en/of de contactpersoon.

de uitwerking
vervolgens maak je een keuze uit de ontwerpvoorstellen. mogelijke reacties op het gekozen voorstel verwerk ik. praktische informatie zoals datum en tijdstip van het afscheid, de locatie en verdere belangrijke gegevens, worden door de opdrachtgever aangeleverd en zet ik op de rouwkaart.

de definitieve kaart
de proef stuur ik per mail naar de nabestaanden en/of contactpersoon. als de kaart is goedgekeurd, maak ik het definitieve eindbestand.

het drukwerk
het eindbestand stuur ik naar de drukker. dat kan een drukker zijn in de eigen woonplaats, zodat het drukwerk snel geleverd kan worden.
de drukker levert de kaarten af volgens vooraf gemaakte afspraken, zoals over aantallen en papierkeuze.
~

ANDER AFSCHEIDSDRUKWERK

de rouwadvertentie
​​misschien wil je ook een rouwadvertentie plaatsen in een regionaal en/of landelijk dagblad. 
hiervoor maak ik op basis van de specificaties van het betreffende dagblad een ontwerp, passend bij het ontwerp van de rouwkaart, zodat alles op elkaar is afgestemd.
troostpost is op de hoogte van aanleverinstructies en onderhoudt het contact met het dagblad.
~

nog meer afscheidsdrukwerk
​​het ontwerp van de rouwkaart vormt de basis voor mogelijk ander rouwdrukwerk voor het afscheid. dit kan bijvoorbeeld een herinneringskaartje zijn, een condoleancekaart, een gedenkboekje of dankkaartje.
voor dit drukwerk is wat meer tijd beschikbaar. dit geeft mij de mogelijkheid om, afgestemd op de wensen van de nabestaanden, vorm en inhoud te geven aan mooie herinneringen aan de overledene. 
~

PRAKTISCH

de uitvaartondernemer
​als je dat prettig vindt, neem ik je zoveel mogelijk uit handen. soms heb ik met de nabestaanden alleen een gesprek over de overledene en verlopen de overige contacten met de uitvaartondernemer. ook draag ik zorg voor de tijdelijke levering van het rouwdrukwerk, vaak ook in overleg met de drukkerij.
~

de kosten
het is prettig vooraf te weten wat de kosten zijn. mocht je een prijsindicatie willen, dan stuur ik deze graag toe. uiteraard kan ik ook vooraf een passende begroting maken.
~