hoe werkt troostpost?

als je mij het afscheidsdrukwerk wilt laten vormgeven, dan kun je mij het beste telefonisch benaderen. in dat gesprek bespreken we de wensen en mogelijkheden. 

de rouwkaart

de planning
de tijd tussen overlijden en afscheid is kort. de rouwkaart moet de dag van of de dag na het overlijden verstuurd worden. daarom adviseer ik je snel contact op te nemen met troostpost, zodat we kunnen kennismaken en bespreken hoe ons verdere contact zal verlopen. 

​het gesprek
in het tweede (telefonosch) gesprek met vraag en luister ik vooral naar wat er verteld wordt over de persoon om wie het gaat en of er speciale wensen zijn. naast dit gesprek bieden herinneringen, foto’s, tekeningen, gedichten en quotes inspiratie voor het ontwerpen van het rouwdrukwerk. als de tijd en de afstand het toelaten kan ik ook langskomen om samen de mogelijkheden te bespreken.

het ontwerp
met de informatie uit het gesprek ontwerp ik een persoonlijke rouwkaart. de ontwerpvoorstellen (samengevoegd in een pdf-bestand) stuur ik per mail naar de nabestaanden en/of de contactpersoon.

de uitwerking
vervolgens kun je een keuze maken uit de voorstellen. mogelijke reacties op het gekozen voorstel verwerk ik. praktische informatie zoals datum en tijdstip van het afscheid, de locatie en verdere belangrijke gegevens, worden door de opdrachtgever aangeleverd en zet ik op de rouwkaart.

de definitieve kaart
de  definitieve proef stuur ik per mail naar de. als de kaart is goedgekeurd, maak ik het definitieve eindbestand.

het drukwerk
het eindbestand stuur ik naar de drukker. dat kan een drukker zijn in de eigen woonplaats, zodat het drukwerk snel geleverd kan worden.
de drukker levert de kaarten af volgens vooraf gemaakte afspraken, zoals over aantallen en papierkeuze.

ander afscheidsdrukwerk

de rouwadvertentie
​​misschien wordt er een rouwadvertentie geplaatst in een regionaal en/of landelijk dagblad. 
hiervoor maak ik op basis van de specificaties van het betreffende dagblad een ontwerp, passend bij het ontwerp van de rouwkaart, zodat alles op elkaar is afgestemd.
troostpost is op de hoogte van aanleverinstructies en onderhoudt het contact met het dagblad.

nog meer afscheidsdrukwerk
​​het ontwerp van de rouwkaart vormt de basis voor mogelijk ander rouwdrukwerk voor het afscheid. dit kan bijvoorbeeld een herinneringskaartje zijn, een condoleancekaart, een gedenkboekje of dankkaartje.
voor dit drukwerk is wat meer tijd beschikbaar. dit geeft mij de mogelijkheid om, afgestemd op de wensen van de nabestaanden, vorm en inhoud te geven aan mooie herinneringen aan de overledene. 

praktisch

de uitvaartondernemer
​als het prettig gevonden wordt neem ik zoveel mogelijk regelwerk rondom het drukwerk uit handen. vaak heb ik met de nabestaanden enkel contact over het ontwerp en lopen de verdere afspraken via de uitvaartondernemer. ik draag ook zorg voor de levering van het rouwdrukwerk, dit gaat in overleg met de drukkerij.

de kosten
het is prettig vooraf te weten wat de kosten zijn. mocht je een prijsindicatie willen, dan stuur ik deze graag toe. uiteraard kan ik ook vooraf een passende begroting maken.