kaarten bij afscheid

we krijgen allemaal te maken met doodgaan en verdriet. met het overlijden van iemand die je lief is. op zo’n moment moet je gaan nadenken over dingen waarover je misschien helemaal niet wìlt nadenken. het laatste wat je kunt betekenen is een mooi en persoonlijk afscheid geven. daarbij hoort ook het rouwdrukwerk. 

rouwdrukwerk kan soms zakelijk en afstandelijk overkomen. bij troostpost streven we naar persoonlijk rouwdrukwerk dat ook troost biedt. 

​troostpost ontwerpt rouwkaarten, herinneringskaarten, rouwadvertenties, condoleancekaartjes en andere uitingen. alles wordt met liefde en aandacht ontworpen.

het getoonde rouwdrukwerk is in opdracht ontworpen door masja mols van troostpost. in de meeste gevallen na het overlijden. maar ook samen met iemand die haar eigen uitvaart vormgaf.

bij de rouwdrukwerkopdrachten wordt zorg gedragen voor het gehele rouwdrukwerk. dat kan een rouwkaart of rouwbrief zijn, maar bijvoorbeeld ook een rouwadvertenties, herinneringskaartjes, condoleancekaartjes, dankkaartjes en gedenkboekjes. er is heel veel mogelijk.

neem gerust contact op als je meer wilt weten of om een afspraak te maken of laat de uitvaartondernemer contact met mij opnemen. desgewenst kom ik langs om samen de wensen te bespreken. 

riet mols - van mulbregt, mijn lieve mam

in de zomer van 2019 overleed toch plotseling mijn lieve mam. we spraken nooit over doodgaan en dus ook niet over haar wensen zijn als ze er niet meer zou zijn. het voelde als vanzelfsprekendheid dat wij een mooi, eervol afscheid voor haar zouden vormgeven. natuurlijk zou ik het rouwdrukwerk ontwerpen, net als ik dat 14 jaar geleden ook voor mijn vader had gedaan.

de dag voor haar overlijden maakte ik -ter promotie van mijn eigen werk, voor troostpost- een fotocollage van twee zelfgemaakte foto’s. deze is gebruikt voor de rouwkaart. mijn moeder hield van de gedichten van toon hermans, het gedicht ‘een beetje’ past bij haar laatste levensjaren. het gedicht staat als eigentijds rouwrandje op de kaart.
onze kinderen knutselde elke verjaardag iets leuks voor oma. ze stelde voor om nu voor oma het herdenkingskaartje te maken. 

anna van keulen

in oktober 2014 werd ik gevraagd door ‘uitvaartbegeleiding harriet van der vleuten’ om bij een gesprek aanwezig te zijn van ouders die net hun dochter hadden verloren. ze hadden aangegeven niet te kunnen kiezen uit het standaardaanbod rouwkaarten. ze wilden een persoonlijke kaart die past bij hun dochter. na het gesprek met de ouders en zussen en een kijkje op de kamer van anna, heb ik het rouwdrukwerk ontworpen.

“na het overlijden van onze 13-jarige dochter anna door een verkeersongeluk stond onze wereld binnen een seconde op zijn kop. al heel snel moet je nadenken over allerlei zaken waarover je nooit hebt nagedacht, nooit hebt willen nadenken. zo ook over de rouwkaart die we wilden versturen. de teksten hadden we vrij snel zelf rond, maar hoe moet zo’n kaart eruit zien, qua kleur, qua vormgeving? in ieder geval niet standaard. anna was niet standaard, zoals geen enkel kind standaard is. anna was altijd vrolijk, zonnig, opgewekt, energiek. dat moest de kaart dus ook zijn. masja heeft met ons gepraat, geluisterd, de juiste vragen gesteld, zich ingeleefd, heeft anna’s kamer goed bekeken, heeft alles doordacht en kwam vervolgens met een prachtig ontwerp in een prachtige kleur: 100% anna. we zijn je daar zeer dankbaar voor.” ~ ingelies en niek, ouders van anna

anne pillen

in januari 2017 werd bij anne pillen een hersentumor ontdekt. ze zou nog drie maanden te leven hebben. het werd tweeënhalf jaar. op 7 mei 2019 overleed anne.
in 2020 verschijnt de dichtbundel ‘dag x’ met gedichten die ze schreef tijdens haar ziekte. het gedicht ‘dag x‘ is voor de rouwkaart gebruikt.

carel de groot

op 5 november 2014 overleed carel de groot. voor zijn werk reisde carel de wereld rond. de familie stelde voor dat het reizen centraal mocht staan. gevisualiseerd met een wereldbol of een vliegtuig.
vanuit de C van carel, maakt het vlieguig zijn reis rond de wereld. ~ Carel, goede reis!

ank bleijs-bergers

de hobby van ank was het verzamelen van eenden. dus als vanzelfsprekend moest er een eend op de rouwkaart staan. ik heb gekozen voor een wegvliegende eend. haar vleugels voelen zwaar, vliegend, op weg naar verlichting. ank hield van pastelkleuren, vertaald naar een lila lucht.

~ liefde is groter dan leven en stijgt uit boven plaats en tijd ~

hans ruttjes

op de verjaardag van zijn lieve miek, overleed hans. op verzoek van hans is op haar verjaardag een boeket rozen, met daaraan een kaartje met zijn verjaardagswens, kado gegeven aan zijn mieke.
mijn voorstel was het boeket en de verjaardagswens te gebruiken voor het rouwdrukwerk.
verjaardag en sterfdag, met het boeket rozen als symbool, als herinnering, aan deze intens verdrietige dag.

wim mols, mijn lieve pap

in de zomer van 2005 overleed mijn lieve pap... de dagen na het overlijden moet je veel regelen en werk je toe naar de uitvaart, het moment van afscheid. we deden veel zelf, natuurlijk ook het ontwerpen van het rouwdrukwerk (de rouwkaart, de rouwadvertentie, het herinneringskaartje, het kerkboekje, het dankkaartje). ondanks het verdriet voelde het heel fijn om actief betrokken te zijn bij oa. het vormgeven van het rouwdrukwerk voor mijn vader. 

Het getoonde rouwdrukwerk is met toestemming van de nabestaanden op de website van troostpost geplaatst.Uit respect voor de overledenen en nabestaanden wordt verzocht de ontwerpen of afgeleiden hiervan niet voor eigen toepassingen te gebruiken. 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van troostpost. Meer informatie: info@troostpost.nl

© 2020 troostpost | masja mols